کلسینه آخرین پیروزی پنجشنبه استقلال

کلسینه: آخرین پیروزی پنجشنبه استقلال تراکتورسازی

دانش‌آموزان چینی جهت قبولی در آزمون، نمره قرض می‌گیرند

در یکی از مدارس چین دانش‌آموزان جهت قبولی در امتحانات از «بانک نمره»، نمره قرض می‌گیرند.  دانش آموزان چینی جهت قبولی در آزمون، نمره قرض می گیرند عبارا..

ادامه مطلب