کلسینه آخرین پیروزی پنجشنبه استقلال

کلسینه: آخرین پیروزی پنجشنبه استقلال تراکتورسازی

گت بلاگز اخبار اجتماعی دانش‌آموزان چینی جهت قبولی در آزمون، نمره قرض می‌گیرند

در یکی از مدارس چین دانش‌آموزان جهت قبولی در امتحانات از «بانک نمره»، نمره قرض می‌گیرند. 

دانش‌آموزان چینی جهت قبولی در آزمون، نمره قرض می‌گیرند

دانش آموزان چینی جهت قبولی در آزمون، نمره قرض می گیرند

عبارات مهم : امتحان

در یکی از مدارس چین دانش آموزان جهت قبولی در امتحانات از «بانک نمره»، نمره قرض می گیرند.

به گزارش ایسنا، در این دبیرستان که در شرق چین واقع است دانش آموزان جهت آنکه در امتحان قبول شوند می توانند از «بانک نمره» نمره قرض گرفته و موفقیت خود را تضمین کنند.

دانش‌آموزان چینی جهت قبولی در آزمون، نمره قرض می‌گیرند

هر چند قبولی در امتحانات با قرض گرفتن نمره بدون هزینه نیست و دانش آموزان باید نمره قرض گرفته را با کسب نمره بالاتر در امتحان بعدی جبران کنند. دانش آموزان همچنین می توانند با کار اضافه به شکل تجربیات آزمایشگاهی یا صحبت های عمومی نمره قرض گرفته از بانک نمره را جبران کنند.

سیستم آموزشی چین به شدت به چند آزمون مهم وابسته است و ورود به کالج با قبولی در یک آزمون که در سال نهایی مدرسه برگزار می شود امکان پذیر است.

در یکی از مدارس چین دانش‌آموزان جهت قبولی در امتحانات از «بانک نمره»، نمره قرض می‌گیرند. 

به گزارش روزنامه گاردین، دانش آموزان جهت قبولی در این آزمون تحت فشار زیادی هستند و بسیاری از آنان به متدهای پیشرفته تقلب متوسل می شوند.

واژه های کلیدی: امتحان | امتحانات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs